چگونه لباسهایمان را تا بزنیم؟

تازه وقتی به مسافرت دور و دراز بروید و در چمدان لباستان را باز کنید و با تپه ای از پارچه مچاله روبرو شوید میفهمید که تا زدن لباس چقدر مهم است.

همین خودتان.. به زمان هایی که می خواهید کت شلوارتان را با ماشین جابجا کنید دقت کرده اید… کت شلوار حضرت عالی باید آویزان باشد و هیچ کس هم حق دست زدن به آن را ندارد. درحالیکه با چند تا ساده می توانید آن را گوشه ای بگذارید. حتی می توانید رو آن بنشینید.

در زیر زیباترین روشهای تا زدن لباس، کت و کاپشن را قرار داده ایم تا پس از طی یک مسافرت طولانی لباسهایتان همچنان صاف و اتوکشیده باشند.

باشد که خوشتیپ شوید..

 

طاکردن کت

 

 

 

 

 

 

 

مرتب کردن لباس