۱-از برنامه هایتان لیست تهیه کنید.

۲-همیشه یک دفترچه یادداشت همراه داشته باشید

۳-افکارتان را آزادانه بر روی کاغذ بیاورید

۴-از کامپیوتر دوری کنید زیرا استفاده زیاد از تکنولوژی های جدید ذهن را تنبل میکند.

۵- به دنیای دیگر فکر کنید.

ways to be creative

۶-شکست هایتان را لمس کنید.

۷-در حمام آواز بخوانید.

۸-چایی و قهوه بنوشید

۹-ریشه هایتان را بشناسید.

۱۰-به موسیقی های جدید گوش کنید.

۱۱-دید باز داشته باشید.

۱۲-با انسان های خلاق رفت و آمد کنید

۱۳-روحیه همکاری داشته باشید.

۱۴- تسلیم  نشوید.

۱۵-تمرین کنید،تمرین کنید و باز هم تمرین کنید.

۱۶-به خودتان اجازه دهید که گاهی اشتباه کنید.

۱۷-به مکان های جدید بروید.

۱۸-فیلم های خارجی نگاه کنید.

۱۹- نعمت های خداوند به خود را مرور کنید.

۲۰-خوب استراحت کنید.

۲۱-گاهی خطر کنید.

۲۲-گاهی قانون شکن باشید!

۲۳- آنچه شما را خوشحال میکن را بیشتر انجام دهید

۲۴-سخت نگیرید.

۲۵- یک صفحه لغت نامه را بخوانید.

۲۶-برای خودتان یک چارچوب تنظیم کنید.

۲۷-سعی نکنید مانند دیگری باشید.

۲۸-یک ایده را در نظر بگیرید و در مورد آن بنویسید.

۲۹-فضای کار خود را تمیز کنید.

۳۰- تفریح داشته باشید.