Cholesterol_Men_082813

 

می گویند شادی با پول قابل خریداری نیست اما از قضا تحقیقات دانشجویان دانشگاه ساوتهمپتون در انگلستان نشان داده که مشکلات روانی را می شود با بی پولی خرید. داده های آماری از این سخن می گویند که بیش از یک چهارم افرادی که با مشکلات روانی سر و کله می زنند، با بدهی هم این کار را می کنند.

یک مطالعه که اخیرا در bmj منتشر شده نشان می دهد که رکود اقتصادی باعث شده در ایالات متحده و انگلستان خودکشی ۳/۳ درصد افزایش یابد که متاسفانه جوانان و افراد میانسال بیشترین تاثیر را در ایجاد این ۳/۳ داشته اند. در کانادا شاهد ۸.۸ درصد افزایش خودکشی، و همینطور کشورهای اتحادیه اروپا شاهد یک افزایش ۱۳.۳  درصدی بوده اند .

” افزایش شمار خودکشی ها تنها بخش کوچکی از ناراحتی عاطفی ناشی از رکود اقتصادی است که به چشم می آید، بحران بزرگتر  از این میشود وقتی بفهمیم خودکشی غیر کشنده و نا موفق بسیار بیشتر از آمار خودکشی است که به طور کامل اتفاق می افتد و در قبال هر فردی که خودش را میکشد حدود ۱۰ نفر از مردم به آن فکر .

مطالعه دیگری در ژورنال مجله PLOS computational Biology منتشر شده است که نشان میدهد بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸  مسبب افزایش احساس افسردگی و استفاده از داروهای ضد افسردگی در میان افراد شده، به خصوص در میان کسانی که بیشترین دارایی ها و سهام را دارند .

یک مطالعه جداگانه نشان داد که مشکلات اقتصادی ممکن است محرومیت اجتماعی و مشکلات روحی و روانی را بدتر کند و احتمال مشکلات روانی و انزوای اجتماعی را افزایش دهد. این مطالعه، نیز در مجله PLOS منتشر شده است.