خیلی روی ادمها حساب نکنید
خدایتان هم همه ی انتظارات شما را براورده نمی کند
اینها که فقط آدمند . . .

******
بعضی وقتا اتفاقاتی تو زندگیت می‌افته که دلت می‌خواد خدا رو گیر بیاری، تو چشاش زل بزنی و بگی: خُب که چی مثلا؟!
******
پسرهای ما عادت دارن دوست دختر خودشون رو نگیرن و با دوست دختر مردم ازدواج کنن
******
یه مرد باهوش برای حضار جوک تعریف کرد ، حضار دیوانه وار خندیدند . بعد از چند لحظه دوباره همون جوک رو تعریف کرد . عده کمی از حضار دوباره خندیدند . دوباره و دوباره همون جوک رو تعریف کرد . زمانی که دیگه هیچیک از حضار نخندید او لبخند زد و گفت وقتی که نمی تونید به یک جوک بارها بخندید ؛ چطور برای یه مسئله بارها و بارها گریه می کنید؟!!!
******
مانده ام چگونه هنوز دست و پاهایت سالم است؟! وقتی به ناگاه

آنگونه سخت از چشمانم افتادی . . .

******
دلم یه نفر  میخواد….که ازم  بپرسه چطوری؟

بگم…خوبم

بغلم کنه و بگه دروغ بسه…

چی شده؟؟

******
چقدر سخت است همرنگ این  جماعت شدن وقتی  این جماعت خودش هزار رنگ است

******
می دونی احمق بودن از کجا  شروع می شه  ؟
از اونجایی که
.
.
.
می گی این یکی با بقیه فرق داره!
باور کن
******
کمی زود بود، ولی…دعایت گرفت مادر بزرگ !

پیر شدم… !!