مجموعه تصاویر فوق العاده زیبا از نمای بسیار نزدیک چشم انسان که توسط عکاس هنرمند Suren Manvelyan گرفته شده است. تصاویر بیشتر به سیاره ای شباهت دارد که شهاب سنگی به آن اصابت کرده و حفره ای در آن ایجاد کرده باشد تا چشم انسان!

نمای نزدیک چشم انسان (1)
نمای نزدیک چشم انسان (2)
نمای نزدیک چشم انسان (3)
نمای نزدیک چشم انسان (4)
نمای نزدیک چشم انسان (5)
نمای نزدیک چشم انسان (6)