_13

چرا پوست انسان به رنگ های مختلف می باشد؟

تا به حال به این فکر کرده اید که چرا ما زرد پوستیم و آفریقایی ها سیاه پوست؟ یا اینکه چرا وقتی که در معرض آفتاب قرار می گیریم رنگ پوستمان تیره می شود؟

پوست مردم سرتاسر جهان به رنگ های مختلفی می باشد. برای مثال مردم اروپای شمالی سفید پوست و آفریقای غربی سیاه پوست هستند و مردم جنوب شرقی آسیا زرد پوست می باشند.

در حقیقت، طبقه بندی رنگ پوست افراد کار بسیار مشکلی است. هر رنگ پوستی از سایه های مختلفی برخوردار می باشد.

به طور کلی رنگ پوست انسان به سه رنگدانه یا پیکمان که در بدن وجود دارد بستگی دارد. اولین رنگدانه ملانین نامیده می شود که قهوه ای رنگ است و اگر در  جایی تجمع کند مشکلی به نظر می رسد.

دومین رنگدانه کاروتن نامیده می شود که زرد رنگ است و سومین رنگدانه هم هموگلبین است که رنگدانه ی قرمز خون است که رنگ پوست در حضور این نوع رنگدانه شیره ای رنگ خواهد بود. مخلوط این سه رنگدانه به مقدار مختلف رنگ های مختلفی را در پوست تولید می کند. شخصی که ملانین بیشتری در بدنش باشد، پوست بدنش تیره تر می شود، در حالیکه شخصی که کاروتن بیشتری داشته باشد رنگ پوستش زرد خواهد شد.

هنگامی که بافت های بدن در معرض تابش اشعه ی ماورای بنفش نور خورشید قرار گیرند، ملانین بیشتری تولید می کند. به همین دلیل است که رنگ پوست مردمی که در نواحی گرمسیری زندگی می کنند بسیار تیره می باشد. اگر چند روز به طور پیوسته در زیر تابش آفتاب کار کنیم پوست ما تیره می شود.

مردمی که در نواحی سردتر زندگی می کنند رنگ پوستشان روشن تر می باشد چرا که پوستشان از مقدار کمتری ملانین تشکیل شده است. کمبود ایین رنگدانه ها در بدن نیز موجب تولید خال های سفید می شود که لکودرما نامیده می شود. هر کسی ممکن است دچار این بیماری شود.