چرا وقتی سردمان است می لرزیم؟

می لرزیم تا خودمان را گرم کنیم. وقتی می لرزیم عضلات ما در حال فعالیت هستند و حرکاتی انجام می دهند تا گرم شوند. لرزیدن ورزشی مخصوصی است و ما بدون اراده آن را انجام می دهیم.

مرد کارتونی لرزش از سرما

در بدن ما کانالهای کوچکی که خون را به پوست می رسانند، با هم اصطکاک پیدا کرده وشدیدا بهم می خورند، از طرف دیگر جریان خون در اعماق بدن، قلب وکبد و تمام ارگانهای اصلی بدن را گرم می کند.هر چند پوست ما یخ کرده باشد قسمت های داخلی بدن ما گرم می ماند.

چه عاملی لرزش را بوجود می آورد وچه عاملی آنرا متوقف می سازد؟

آزمایش های مختلف نشان داده که در مغز انسان نوعی سیستم قطع کننده وجود دارد و البته عضو دیگری که مانع از گرم شدن بیش از حد بدن می شود. اگر حرارت بالا برود این عضو موجی از خون بطرف پوست به حرکت در می آورد و ما شروع به عرق کردن می کنیم و همین عرق کردن مارا خنک می کند. در حقیقت کار دستگاه تنظیم حرارت را انجام می دهد ودرجه حرارت بدن را متعادل نگاه می دارد.

وقتی بیمار می شویم این دستگاه تنظیم و تثبیت از کار می افتد وتب عارض می شود. پزشکان دقیقا نمی دانند که چه عاملی این سیستم را معیوب می کند. بیماری فعل و انفعالات گلبول های سفید را تغییر می دهد. در این موقع گلبولهای سفید ماده بخصوصی می سازند که دستگاه تنظیم حرارت موجود در مغز ما را بهبود می بخشند. باین ترتیب درجه حرارت بدنمان بالا می رود.

خون سرد باشید!!!

انسان  و سایر پستانداران نظیر سگ و گربه! جزء خونگرم ها محسوب می شوند! پرندگان نیز خونگرم هستند اما ماهی ومارمولک وسوسمار ونظایر آنها جزء حیوانات خونسرد بشمار می روند. این دسته از حیوانات فاقد دستگاه تنظیم وتثبیت حرارت می باشند لذا هر وقت محیط زندگی آنها گرم یا سرد شود آنها هم تابع محیط بوده وبدنشان گرم یاسرد می شود.