می دانید چرا سیب یا گوجه فرنگی قرمز اند و علف سبز؟ در حالیکه همه ی آنها به وسیله ی نور خورشید قابل دیدن هستند. در حقیقت رنگ شی به رنگی بستگی دارد که شی آن رنگ را منعکس می نماید.

نور خورشید که سفید به نظر می رسد از ۷ رنگ تشکیل شده است. این رنگ ها عبارت اند از بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز . این همان هفت رنگ رنگین کمان است. نور خورشید همچنین می تواند به کمک منشور پس از تجزیه به همین هفت رنگ در آید.

چرا مواد به رنگ های مختلف هستند

در نور خورشید یک سیب یا گوجه قرمز دیده می شود، چرا که تنها نور قرمز را منعکس می نماید و تمام رنگها را در زیر تابش نور خورشید جذب می نماید. علف نیز به رنگ سبز دیده می شود چرا که تمامی رنگها به جز سبز را منعکس می نماید و تمام رنگها را در زیر تابش نور خورشید جذب می نماید.

یک تخته سیاه به این دلیل سیاه می باشد که تمامی رنگ های نور سفید را جذب می کند و هیچکدام را منعکس نمی کند (به همین دلیل هم کسی که لباس سیاه می پوشد بیشتر از لباس با بقیه رنگ ها احساس گرما می کند). برای ثابت کردن این موضوع تجربه ساده ای کافی است. اگر نور قرمز را بر روی یک پیراهن سفید بیندازید می بینید که قرمز می شود. اشیایی که به رنگ سفید می باشند، رنگ نوری را که بر روی آنها می افتد را می گیرند.

به همین ترتیب اگر سیبی را در نور سفید یا قرمز ببینیم، سیب قرمز دیده می شود، اما همان سیب در نور سبز یا آبی، سیاه دیده می شود. زیرا در آن حالت شی نمی تواند هیچ رنگ دیگری غیر از قرمز را منعکس کند، بنابراین شی در هر رنگی به جز قرمز و سفید، سیاه به نظر می رسد، به همین دلیل است که اشیاء مختلف رنگ خود را می گیرند و جذب می کنند.