گرچه دوقلوهای یکسان از یک تخم منشاء گرفته‌اند و DNA یکسان دارند، اما برخی ویژگی‌های آنها از جمله اثر انگشت‌شان با هم تفاوت دارد. در حقیقت نباید تصور کنیم که دوقلوهای یکسان به خاطر داشتن DNA یکسان، یاخته به یاخته همانند هم هستند. بسیاری از جنبه‌های مرتبط با ریخت‌شناسی توسط ژن‌های ما تعیین نمی‌شوند و عوامل دیگری از جمله تفاوت‌های جزئی برخی فاکتورهای درون رحم و محیط رشد (چه در دوره جنینی و چه پس از تولد) در تشکیل ریخت‌شناسی و ویژگی‌هایی مانند اثر انگشت دخیل هستند. به طور ویژه اثر انگشت به‌طور نیمه‌بختانه در حین رشد جنین درون رحم تشکیل می‌شود و تحت تأثیر تغییرات بسیار اندک میزان هورمون‌هایی است که در حین رشد جنین ریخت‌شناسی آن را تشکیل می‌دهند. به‌همین ترتیب برخی ویژگی‌های ظاهری دیگر مانند چین‌وچروک پوست یا کک‌ و مک یا خال بر اثر جهش‌های بختانه در سلول‌های پوستی اتفاق می‌افتند و میان دوقلوها مشترک نیستند، هرچند استعداد ابتلا به خال‌های پوستی یا کک و مک یا چین و چروک پوستی میان دوقلوها مشابه است. در جانوران دیگر هم مثل گربه‌ها که طرح‌های دو- یا سه‌رنگ روی پوست خود دارند، این طرح‌ها میان دوقلوهای یکسان، تفاوت دارند چون بستگی به جهش‌های بختانه سلول‌های پوستی در حین رشد دارند.

5