چرا ابرهای باران زا تیره هستند

ابر باران زا شامل قطرات ریز  بی شماری از آب می باشد، اما تعدا آنها در هر ابر فرق می کند. بعضی از ابرها سفید در حالی که برخی دیگر سیاه یا خاکستری می باشند. آیا می دانید چرا ابرهای باران زا سیاه هستند؟

می دانیم که وقتی نور به شیئی می تابد، بخشی از نور جذب شی می شود و بخش باقیمانده نیز به رنگ تیره منعکس می گردد. اغلب اشیا درخشان خیلی خوب نور را منعکس، در حالیکه اشیا تیره جاذبان خوب نور می باشند. در حقیقت شیئی سیاه به نظر می رسد که تمامی رنگ های موجود در نور را جذب می کند.

ابرهایی که بیشترین میزان نور خورشیدی را که به آنها می تابد را منعکس می کنند، سفید به نظر می رسند، در حالی که ابرهایی که نور را جذب می کنند، سیاه به نظر می رسند، گاهی اوقات که آسمان با ابرهای تیره ی زیادی پوشانده می شود کاملا تاریک می گردد، حتی در طول روز هم این اتفاق می افتد، زیرا اغلب اشعه های خورشید به وسیله ی آنها جذب می شود و نمی تواند به زمین برسد.

حتما برای شما اتفاق افتاده است ابرهایی را در آسمان ببینید که نور درخشانی دارند. در حقیقت چنان ابرهایی از بلور های بسیار کوچک یخ تشکیل شده و در ارتفاع بالایی از آسمان وجود دارد. چون بلور های یخ شفاف هستند، سبب می شوند که نور از آنها عبور نماید. به همین دلیل است که آسمان بسیار درخشان می شود.