در این پست پیکره های چوبی شگرف از اسب که توسط هنرمند بزرگ جیمز دوران-وب (James Doran-Webb) ساخته شده است با هم می بینیم. این مجسمه های بی نقص کاملا از چوب ساخته شده که بصورت هنرمندانه ای در قالب یک اسب وارد شده اند.