انسان به عنوان بخشی از طبیعت می تواند با اقدامات خود به عنوان یک عامل مفید یا مضر شناخته شود، یا به تخریب طبیعت بپردازد یا برعکس به عنوان حافظ آن شناخته  شود. شما از کدام دسته اید؟ بسیاری از مطالعات نشان می دهد که یکی از عوامل گرم شدن کره زمین از بین رفتن پوشش گیاهی و قطع بی رویه درختان است. با قطع درختان چرخه آب درچار اختلالاتی شده و آب های کمتری وارد سفره های آب زیر زمینی می شود، همچنین باعث فرسایش خاک و … می شود. با افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به مسکن و غذ بشر اقدام به قطع درختان و بنا کردن ساختمان های سر به فلک کشیده، تبدیل آن ها به زمین زراعی نموده است. اما در این میان معماران با ذوقی هستند که به جای قطع درختان و بنا کردن ساختمان، از درختان به عنوان بخشی از ساختمان استفاده کرده اند و برای ساخت این خانه ها حتی کوچکترین نهالی نیز قطع نشده نکرده اند. این طرح به نوعی نمایش زندگی مشترک انسان و درخت است. جایی خوشحالی دارد که بگوییم یکی از این تصاویر یک مجتمع مسکونی در نیاوران تهران است.

architecture-around-the-trees-1__880
architecture-around-the-trees-3__880 (1)
architecture-around-the-trees-5__880
architecture-around-the-trees-8__880 (1)
tree-inside-house-architecture-1__880

 

architecture-around-the-trees-10__880

tree-inside-house-architecture-2__880

architecture-around-the-trees-7__880

architecture-around-the-trees-4__880

architecture-around-the-trees-2__880