پینوکیو یک عروسک چوبی بود که توسط پدر ژپتو ساخته شد و همواره رویای تبدیل شدن به یک پسر واقعی را داشت. اما پینوکیو یک مشکل بزرگ دیگر هم داشت؛ نقط ضعف بزرگ او درغگویی بود و هربار که دروغ می گفت، طول دماغش دوبرابر می شد. یک مشکل دراز شدن دماغ پینوکیو این بود که با هر دروغ، مرکز جرم سر او جابجا می شد و موجب فشار بر گردن او می شد. در حالت عادی، مرکز جرم سر داخل محدوده گردن قرار دارد و با فشار رو به بالای گردن، می توان سر را در جای خود نگاه داشت. اگر روند دروغگویی پینوکیو ادامه یابد و مرکز جرم سرش باز هم جابه جا شود، در نهایت کار به جایی می رسد که گردن دیگر توان تحمل سر را نداشته و احتمالا گردن عروسک خرد خواد شد. دانشجویان بامزه دانشگاه لستر، پژوهشی انجام دادند تا ببینند که حداکثر تحمل کردن گردن پینوکیو، چند دروغ متناوب بود پیش از اینکه فرشته مهربان به کمکش بیاید و دماغش را کوچک کند.

حداکثر نیروی قابل تحمل گردن پینوکیو

این دانشجویان برای آماده سازی محاسبات خود، فرض کردند که نیروی روبه بالای وارد شده از گردن به سر، به پشت سر اعمال می شود. سر را یک کره کامل در نظر گرفتند و گردن را به صورت یک استوانه (به هر حال دیگر آنقدر هم بیکار نبودند که بخواهند محاسبات صد در صد مبتنی بر واقعیت داشته باشند.)

هیچ سند تاریخی و داستانی نگفته که جنس چوبی که پینوکیو از آن تراشیده شده چه بود، اما در این مقاله فرض بر بلوط بودن چوب گذاشته شد که چگالی آن ۷۵۰ کیلوگرم بر متر مربع است. در صورتی که نیروی وزن سر از اتحکام فشاری گردن بیشتر شود، گردن خواهد شکست. این عدد برای چوب بلوط تقریبا ۷.۹ میلیون نیوتن است و محیط گردن یک انسان متوسط هم ۰.۴ متر. بیشترین نیرویی که گردن پینوکیو می توانست تحمل کند یک در ده به توان ۵ نیوتن بود. مرکز جرم و فشار اعمال شده عضلات گردن باید نیروی وزن اعمال شده توسط ججمه را متعادل کنند. معمولا، از وزن بینی می شود چشم پوشی کرد. اما برای پینوکیو، باتوجه به دراز شدن دماغ، اثر چشمگیری بر مرز جرم و وزن سرش می گذارد و قابل چشم پوشی نیست. جرم سر ثابت می ماند:

جرم سر =چگالی* حجم=۴.۱۸ کیلوگرم

البته وزن اولیه دماف قابل چشم پوشی است. ولی با دراز شدن باید آن را در محاسبات وارد کرد. آنها در مدل خود ابعاد اولیه بینی پینوکیو را طول ۲.۵ سانتی متر و قطر ۲ سانتی متر درنظر گرفتند و با هر بار دروغ گفتن پینوکیو، طول دماغ را دوبرابر کردند و اثر آن را بر جرم کلی و مرکز جرم سر درنظر گرفتند. در نهایت وقتی طول دماغ به ۲۰۸ سانتی متر برسد (یعنی پس از ۱۳دروغ)، مرکز جرم تقریبا ۸۵ سانتی متر جابجا شده و گردن می شکند.

البته بدن پینوکیو حصوصیات خارق العاده دیگری هم دارد که آنها هم قابلیت تحقیق را دارند، مثلا اینکه معلوم نیست دماغ او جرم اضافی هر بار دروغ را از کجا می آورد. گذشته از این همه بحث ها و محاسبات خسته کننده علمی، پینوکیو باید بداند که دروغ گفتن نه تنها کار بدی است، که با تو جه به نتایج حاصله از این تحقیق، کار خطرناکی هم هست و ممکن است منجر به مرگ او شود.