شاید باور این مطلب که تصاویر زیر همگی نقاشی هایی با استفاده از برنامه Paint ویندوز است کمی دشوار باشد اما عجیب تر داستان مردی است که این تصاویر را با این نرم افزار نقاشی می کند.
Hal Lasko در جریان جنگ جهانی دوم نقشه های آب و هوا برای بمباران  آماده می کرد. بعد از جنگ مدتی در چاپخانه مشغول بود تا اینکه در سال ۱۹۷۰ بازنشسته شد. چند سال بعد خانواده اش وی را با نرم افزار Paint ویندوز (ویندوز ۹۵) آشنا کرد. اکنون این مرد ۹۷ ساله پیرمردی است که بینایی ندارد اما این تصاویر را با این نرم افزار خلق می کند. وی برای خلق این تصاور از روش رنگ آمیزی پیکسلی استفاده می کند.

نقاشی با paint نقاشی با paint نقاشی با paint نقاشی با paint