ناتان شیلد، تصویرساز و معلم ریاضی با استعداد در حال حاضر به عنوان یک پدر در خانه ای اجاره ای در اسپانیا زندگی می کند، وی خلاقیت خود را در زمینه بازی کردن با غذاها نشان داده است. او با استفاده از مهارت های تصویربرداری خود پنکیک های زیبا و شگفت انگیز ی را خلق می کند که در عین زیبایی خود بسیار خوشمزه نیز هستند. پنکیک های او بیشتر جنبه آموزشی دارند و وی در چارچوب این پن کیک های زیبا مطالب آموزشی را به فرزندانش آموزش می دهد. پن کیک هایی به شکل جانوران مختلف، اندام های مختلف بدن انسان و … که در ادامه   این مجموعه  را خواهید دید.

سفالوپودها

 dad-creates-educational-pancakes-kids-2

پروانه

dad-creates-educational-pancakes-kids-1

اندام های انسانی

saipancakes-pancake-art-nathan-shields-16

جمجمه حیوانات

dad-creates-educational-pancakes-kids-22

کوسه ها

saipancakes-pancake-art-nathan-shields-18

بندپایان

dad-creates-educational-pancakes-kids-16

ماهی

saipancakes-pancake-art-nathan-shields-15

پروتوزوئا

saipancakes-pancake-art-nathan-shields-14

سبزیجات

saipancakes-pancake-art-nathan-shields-13

خانوتده ناتان شیلد در حال لذت بردن از خلاقیت خود

saipancakes-pancake-art-nathan-shields-12

saipancakes-pancake-art-nathan-shields-4

This video shows Shields working his culinary magic