دانسته یا خیر حدودا دو سال است که کشاورزان ایرانی با آفتی بنام پروانه مینور یا مگس مینور دست و پنجه نرم می کنند. مگسی که بخودی خود تهدیدی محسوب نمی شود اما تخم گذاری آن در برخی محصولات کشاورزی بخصوص بوته های گوجه فرنگی باعث از بین رفتن محصولات بسیار و بالطبع آن گرانی هایی در زمینه فروش این محصولات شده است.

گوجه فرنگی قرمز

مگس مینور چیست؟

مگس‌های مینوز از جمله آفات مهم محصولات گلخانه‌ای و گیاهای زینتی هستند. مگس‌ها متعلق به خانواده آگرومایزید (Agromyzidae) هستند.

مگس مینور چگونه به مزارع آسیب می رساند؟

مگس مینور حشره ای است بسیار کوچک که البته نر و ماده دارد و بر روی برگ های گوجه فرنگی تخم گذاری می کند. تخم ها در برگ ها فرو می روند و در آنجا به کرم تبدیل می شوند و باعث از بین رفتن برگ ها و خشک شدن بوته گوجه می شوند. در مراحل بعد این مگس وارد گوجه شده و گوجه فرنگی را کاملا خراب میکند. بطوریکه روی سطح بیرونی گوجه چندین نقطه سیاه بیشتر دیده نمی شود اما درون گوجه را کاملا خراب می کند و از بین می برد.

راه های جلوگیری از آفت مینور

این مگس از کشورهای همسایه وارد کشور ایران شده است و در برابری اکثر سموم مقاوم می باشد. در موقع انتشار این مطلب هیچگونه سمی که باعث از بین رفتن کامل این آفت شود شناخته نشده است. راهکار های زیر می تواند محصول کشاورز را تا شصت درصد نجات دهد:

  1. استفاده از سمومی نظیر آوانت، دلتا میترین و کرن. که بهترین و البته گرانترین آن کرن است که تاثیر مطلوبی دارد اما همانطور که اشاره شد هزینه بالایی دارد.
  2. استفاده از تله فرمونی (قرص ها را در مخزن آبی قرار می دهند. این قرص ها بوی زمان جفت گیری حشرات را تولید می کنند و باعث جذب حشرات به سمت خود و نتیجتا گرفتار شدن در تله آبی می شود)
  3.  استفاده از تله های نوری و لامپ کشی در مزارع (مگس جذب نور شده و باز هم گرفتار تله آبی می شود)
  4.  آبیاری زیاد بوته های گوجه و همچنین استفاده از کود ها و تقویت کننده ها

نحوه استفاده از سموم و کودها

  • سم پاشی هر ۸ روز یکبار (نه بیشتر و نه کمتر)، کود های تقویتی نیز هر هفته یکبار توصیه می شود.
  • توجه داشته باشید هرگز کود و سم با هم مخلوط نشود که اثر کود از بین خواهد رفت.
  • سم پاشی را می توان بوسیله سم پاشی و هم بوسیله آبدهی انجام داد که البته روش سم پاشی بر روی برگ ها گوجه فرنگی تاثیر به مراتب بیشتری خواهد داشت.