اما نه از روغن و رنگ بوم، این نقاشی ها را مایکل ۲۹ ساله از انگلستان با لایه ی ضخیم از فوم سفید در بالای یک اسپرسو قوی کشیده است. این آثارهنرمندانه فقط تا زمانی عمر میکنند که شما اولین جرعه خود را ننوشیده اید.او در حال حاضر به عنوان سفیر نام تجاری برای نسکافه دولچه مزه کار می کند .

81578 81579 81583 coffee_art-433312