برای خیلی ها که لحظات دردناک و ترس اور را روی یونیت های دندانپزشکی تجربه کرده اند رفتن دوباره برای ترمیم دندان یک کابوس وحشتناک است. اما حالا محققان می گویند ممکن است به زودی آن روش های دردناک جای شان را به روش هایی بدهند که دیگر ترسناک و دردآور نباشند. محققان “گینگز کالج” لندن می گویند می توانند خود ترمیمی دندان ها را هنگام شروع پوسیدگی شان سریع تر کنند تا دندان خوب شده و دیگر نیازی به پر کردن آن به وسیله مته و سوزن نباشد. البته این روش یک شرط ویژه دارد و آن هم این است که خودتان به سلامت دندان هایتان اهمیت بدهید، به سراغ پزشک رفته و وضعیت آنها را بررسی کنید، چون این روش فقط در آغاز پوسیدگی جواب می دهد. اگر پوسیدگی دندان ها گسترده شود آن وقت دیگر کار از کار گذشته و باید به سراغ همان مته و سوزن قدیمی بروید. دندان ها در تماس با مواد غذایی دچار تخریب در بافت خودشان می شوند که اگر میزان این تخریب اندک باشد خود دندان دست به ترمیم می زنند. اما اگر تخریب بیشتر شود آن وقت سرعت آن ا سرعت ترمیم بیشتر شده و پوسیدگی اتفاق می افتد. در روش جدید محققان می خواهند با استفاده از جریان های ضعیف الکتریکی، مواد معدنی را به داخل محل پوسیدگی بفرستند تا روند خود ترمیمی دندان ها سریع تر شود و بر پوسیدگی پیشی بگیرد. به نظر می رسد این روش که تا سه سال آینده به بازار عرضه خواهد شد علاوه بر اینکه تحولی در دندان پزشکی ایجاد خواهد کرد، هزینه های درمان را نیز کمتر خواهد کرد.