امروز بعدالظهر (۱۱ شهریور) در جریان بازیهای پارا المپک (پارالمپیک)، حسین عمر حسن، ورزشکار کشور جیبوتی در مسابقه دو ۱۵۰۰ متر مقدماتی، آخر شد! و مورد تشویق همگان قرار گرفت.
حسین شرایط جسمانی بسیار حادتری نسبت به حریفانش داشت و در همان ابتدای شروع مسابقه نتوانست پا به پای رقبایش بدود. در حالی که دیگر ورزشکاران زمین بازی را ۲ دور دویده بودند، حسین هنوز در ابتدای دور اول بود، بعد از ۳ دقیقه همه ورزشکاران به خط پایان رسیدند، اما حسین یکه و تنها همچنان با قدم هایی سخت، آرام، می دوید.
همه ورزشگاه به احترام حسین ایستاده بودند و او را تشویق می کردند. این وضعیت به گونه ای بود که کارگردان تصویر برداری نیز دیگر رقابت ها را رها کرده و دویدن آرام وی را نشان می داد.
حسین بعد از ۱۱ دقیقه و ۲۳ ثانیه به خط پایان رسید.

دو پارا المپیک (1)
دو پارا المپیک (2)
دو پارا المپیک (3)
دو پارا المپیک (4)
دو پارا المپیک (5)
دو پارا المپیک (6)
دو پارا المپیک (7)