وقتی میخوابیم چه اتفاقی میافتد؟

خواب یکی از اسرار خلقت است و در انسان ویژگی ها و ارزش های کاملا متفاوتی با دیگر موجودات دارد. در هنگام خواب ارتباط خودآگاهی انسان با محیط اطرافش قطع می شود، ولی ناخودآگاه شخص فعالتر شده و با جسم و روح و حافظه و تا حدودی هم با محیط اطراف ارتباطش را حفظ می کند.

به همین دلیل ما میتوانیم در خواب وقوع خطرات را احساس کنیم. مثلا واقعه ای را در خواب می بینیم و سریعا بیدار می شویم می بینیم که حقیقت دارد. و یا در خواب می بینیم کسی ما را صدا می زند بیدار می شویم و میبینیم که حقیقت دارد. ضمیر ناخودآگاه انسان را می خواباند و بیدار می کند. و هیچگاه از فعالیت باز نمی ماند.

USA, New Jersey, Jersey City, Man sleeping in bed

در طول مدت خواب ضمیر ناخودآگاه بیدارتر است و به تثبیت و تحکیم تحلیل ها و تجربیات روزانه می پردازد و بدنبال جواب سوالاتی می رود که عمیقا و دائما از خود می پرسیم، تمام سلولهای مغز و سلسله اعصاب استراحت می کنند، بدن به جمع آوری سموم و ترمیم زخمها و کاستی ها مشغول می شود. پس خواب خوب موجب آرامش و سلامتی و ترمیم و بهبودی می گردد.

دیدن صحنه ها و موضوعات گفتگوهای روزانه در خواب نشاندهنده این است که در طول مدت خواب ضمیر ناخودآگاه به تحلیل و بررسی و تحکیم آنها پرداخته و آنها را مرور و بررسی می کند.

گفت و شنودهای مثبت و سازنده و دیدن صحنه های زیبا و تجربیات خوب در طول روز موجب موجب می شوند خواب راحت تر و بهتری را تجربه کنیم؛ که نتیجه اش تجدید انرژی جسمی و روحی و روانی خواهد بود.

در ساعاتی قبل از خوابیدن نیز بهتر است که در خود افکار شادابی و مثبت بوجود آوریم و یا با تصمیم قطعی بر روزه سکوت بخوابیم تا وراجی های ضمیر ناخودآگاهمان را به حداقل برسانیم. در این حالت به ضمیر ناخودآگاهمان امکان می دهیم تا به وظایف اصلی خودش بپردازد که ترمیم زخمهای جسمی و روحی و روانی و جمع آوری سموم و پاکسازی آنها می باشد.

خوابیدن با افکار مخصوصا وقتی که فکر منقبض و مغشوش و کسالت آور باشد مانع از تاثیرات مفید و سازنده خواب خواهد شد.

از خواب میتوان برای آموزش و ایجاد تغییرات دلخواه در خود نیز استفاده کرد. بسیاری از حقایق در خواب بر ما روشن می شوند. چون در حالت خواب حس ششم ما قوی تر است و ضمیر ناخودآگاهمان بدنبال کشف مجهولات و جواب سوالاتی می رود که ما عمیقا از خود می پرسیم.

به همین دلیل معمولا حقایق در خواب به ما الهام می گردند و مجهولات توسط ضمیر ناخودآگاه کشف می شوند. ما معمولا در امورات روزانه روزانه زندگی نیز این اتفاقات را بطور مرتب تجربه می کنیم ولی عامل و علت این پدیده ها را نمیدانیم.

برای خواب نیز مانند هیپنوز چهار مرحله تعریف کرده اند که هر مرحله اش ویژگی های خاص خودش را دارد. بد کار کردن بیوشیمی و اندامهای داخلی و وجود سموم در بدن می توانند موجب بی خوابی، بدخوابی، و خوابهای پریشان و کابوس گردند. تعبیر بیشتر خوابها اینست که بدن عملکرد درستی ندارد و یا ذهن دچار اغتشاش شده است. امیال سرکوب شده نیز یکی از مهمترین علل رویا بینی در خواب است.