اخطار: که اگر حال خوشی دارید، لطفا ادامه مطلب را نخوانید. چیزی را از دست نخواهید داد!

مجموعه ای از وحشیانه ترین وسایل شکنجه ای که در قرون وسطی استفاده می شده و اکنون آنها را تنها در موزه سن پترزبورگ می توان یافت را در ادامه با هم مرور می کنیم.

صندلی اعتراف

این روش بازجویی در اروپای مرکزی مورد استفاده قرار می گرفت. زندانی را برهنه کرده و بر روی صندلی می نشاندند که البته چندین ساعت نیز به طول می انجامیده است.

صندلی اعتراف,Confession Chair

صندلی اعتراف – Confession Chair

اره دستی

مجرم را وارونه آویزان کرده و می بریدند! این ابزار را به عنوان مجازات برای جرم و جنایت های مختلف به ویژه بر علیه همجنسگرایان و جادوگران بکار می بردند.

اره دستی,saw

اره دستی – hand SAW

دوشیزه نورنبرگ

آلمان ها این ابزار شکنجه را بوجود آوردند و بواسطه شباهت آن به دوشیزه “باواریا” که در نورنبرگ زندگی می کرد، نام «دوشیزه نورنبرگ» و «دوشیزه آهنین» بر آن نهادند. از این ابزار در سایه چاله های مخفی شهر نورنبرگ استفاده می شده است. مجرم را برای مدت سه روز در این محفظه زندانی می کرده اند.

دوشیزه نورنبرگ,Iron Maiden

دوشیزه نورنبرگ

سرشکن

عملکرد آن کاملا ساده است. آنقدر پیچ را سفت می کنند که فک و جمجمه مجرم در زیر فشار له شود. این شکنجه بخصوص در اسپانیا برای تفتیش عقاید مذهبی در قرون وسطی مورد استفاده قرار می گرفت.

سرشکن,The Head Crusher

سرشکن – The Head Crusher

چرخ

یکی از محبوب ترین ابزارهای شکنجه در بین شکنجه گرهای قرون وسطایی است. مختصر توضیح اینکه استخوانهای فرد در حین چرخش چرخ خرد می شود.

چرخ - The Wheel

چرخ – The Wheel

و اما چند ابزار شکنجه دیگر…

وحشیانه ترین ابزار شکنجه قرون وسطیوحشیانه ترین ابزار شکنجه قرون وسطی 2

This is a collection of most barbaric medieval instruments of torture that we found in St. Petersburg museum.