غزلی که برای صفحه عاشقانه مجله در این روزهای زیبای اردیبهشتی انتخاب کردم از فاضل نظری شاعر خوش قریحه و مطرح این سال ها و روزهای شعر و غزل کشورمون هست. دوستان مجله WeAre.ir می دونند که بهار فصل عشق و عاشقی هاست و به قول سعدی شیرازی، شاعر شماره یک مجله!، “آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار…”

این روزها بهانه برای محبت کردن کم نیست، این فرصت را از دلهامون دریغ نکنیم.

موج عشق تو اگر شعله به دل ها بکشد
رود را از جگر کوه به دریا بکشد

گیسوان تو شبیه است به شب؛ اما نه،
شب که اینقدر نباید به درازا بکشد!

خودشناسی قدم اول عاشق شدن است
وای بر یوسف اگر ناز زلیخا بکشد

عقل یکدل شده با عشق، فقط می‌ترسم
هم به حاشا بکشد، هم به تماشا بکشد

زخمی کینه من! این تو و این سینه‌ من
من خودم خواسته ام کار به اینجا بکشد

یکی از ما دو نفر کشته به دست دگری است
وای اگر کار من و عشق به فردا بکشد