گروهی از محققان دانمارکی در همکاری با یک تیم بین‌المللی با بررسی مجدد داده‌های شتاب دهنده بزرگ هادرونی و آشکارگرهای آن به این نتیجه رسیده‌اند که شاید بوزون هیگز واقعا کشف نشده باشد. «مادز تودال فراندسن» دانشیار مرکز کیهان‌شناسی و پدیدارشناسی فیزیک ذرات در دانشگاه دانمارک جنوبی و یکی از محققان این تیم در این باره می‌گوید: «همه تصور می‌کنند داده‌های سرن به طور کلی به عنوان مدرکی بر این است که ذره کشف شده بوزون هیگز است. اما واقعیت این است که ذره بوزون هیگز می‌تواند یک توضیح محتمل برای این داده باشد، اما می‌توان ذرات دیگری را هم به این داده‌ها نسبت داد.» او در ادامه توضیح می‌دهد این تحقیق به هیچ عنوان کشف بوزون هیگز را رد نمی‌کند، بلکه می‌گوید با توجه به داده‌های موجود ذره هیگز تنها یکی از احتمالات است. دانشمندان معتقدند ذره کشف‌شده شاید ذره تکنی-هیگز (techni-higgs particle) باشد، گرچه ذره تکنی-هیگز و بوزون هیگز در آزمایشات می‌توانند به آسانی با یکدیگر اشتباه گرفته شوند، آنها دو ذره بسیار متفاوت هستند و به دو نظریه مختلف چگونگی شکل‌گیری جهان تعلق دارند. تکنی هیگز بر خلاف هیگز یک ذره ابتدایی نیست بلکه از کوارک‌ها ساخته شده، اما خصوصیاتی شبیه ذره هیگز دارد. تحلیل آخرین نتایج و به روز رسانی شتاب‌دهنده هادرونی برای برخورد در انرژی‌های بالاتر شاید سرانجام مشخص کند ذره کشف شده بوزون هیگز بوده یا نه؟

images (2)