نوزدهم ژویه ۱۹۴۳ به هیتلر اطلاع دادند که ارتش ایتالیا در آستانه انهدام است.
پیشوا به سرعت به ایتالیا رفت و مدت پنج ساعت به موسولینی پند و اندرز داد که باید بسرعت ارتش ایتالیا تجدید سازمانی یابد. دو روز قبل هیتلر در شوروی جنگی اعلام کرد تنهاتصمیمات بسیار وحشیانه می تواند ایتالیا را نجات دهد. هیتلر به موسولینی گفت فوراً دادگاههای ویژه تشکیل دهد و عناصر مشکوک را به جوخه اعدام بسپارند. هیتلر افزود تا می توانی اعدام کن و جزیره سیسیل را فقط موقعی می توان نجات داد که ارتش ایتالیا تجدید سازمان عمیق پیدا کند. «پیشوا» به موسولینی قول داد که زیردریایی های نوین خود را به کمک ایتالیا می فرستد. هیتلر گفت انگلستان مبدل به استالینگراد جدید خواهد شد و بزودی سلاحهای وحشتناک آلمانی به میدان فرستاده می شود.
مدت پنج ساعت موسولینی خاموش بود و هیتلر حرف می زد. وقتی دریافت مردم پایتخت ایتالیا بمباران شده اند بشدت عصبانی شد. هیتلر به آلمان بازگشت ولی موسولینی دریافته بود که قدرت او به پایان رسیده است.
• ۱۹۴۳: قرارداد محرمانه برای ساختن بمب اتمی
چرچیل و روزولت پس از چند روز مذاکره به توافق رسیدند ۲۰ اوت ۱۹۴۳ انگلستان و امریکا قراردادی در مورد توسعه یک سلاح محرمانه امضا کردند. این سلاح که تهیه آن مدتها مطمح نظر دانشمندان بود بمب اتمی نام دارد.
روزولت رییس جمهوری امریکا و وینستون چرچیل نخست وزیر انگلستان شخصاً این قرارداد را امضا کردند که به موجب آن آژانس تهیه سلاح جدید حق ندارد سلاح اتمی علیه کشور دیگر به کار برد و اگر قرار شد این سلاح علیه کشور ثالثی به کار رود قبلاً کشور دیگر باید موافقت خود را اعلام کند.
این قرارداد پس از چندین روز مذاکره امضا شد. این طرح محرمانه توسط یک کمیته مختلط اداره می شود که مرکز آن در واشنگتن است.
روزولت موفق شد که چرچیل را قانع کند ریاست این کمیته با ژنرال مارشال به عنوان فرمانده کل نیروهای متفقین باشد.
دو سال پس از امضای این قرارداد نخستین بمب اتمی درژاپن در ۲۵ اوت ۱۹۴۵ به کار رفت.

اعدام افراد غیرنظکامی توسط نازی ها
• ۳۰ هزار تن در خارکف اعدام و تیرباران شدند
سربازان آلمانی در نواحی اشغالی در شوروی براحتی به هر روسی که مشکوک می شدند او را تیرباران و اعدام می کردند. تنها در ناحیه خارکف سی هزار روس به عنوان فعالیت های ضدنازی اعدام شدند. در عکس دوتن از افراد غیرنظامی شوروی که توسط آلمانها به دار آویخته شده اند دیده می شوند.

اعدام افراد غیرنظکامی توسط نازی ها
• هفت کشور خود را نجات دادند
مردم اروپا در ژانویه ۱۹۴۳ از اقیانوس اطلس تا اورال در روسیه زیرسایه سربازان ارتش رایش سوم بودند، باا ین حال هفت کشور از آتش جنگ مصون ماندند و توانستند بیطرفی خود را حفظ کنند این هفت کشور عبارتند از: سویس، پرتغال، اسپانیا، ایرلند جنوبی، واتیکان، سوئد و ترکیه.
ولی در همه این کشورها مرکز فعالیت جاسوسان دول محور و متفقین بود.
• پنیسیلین میلیونها نفر را نجات داد
همزمان با بی رحمانه تر شدن جنگ، پیشرفتهای بزرگی در رشته پزشکی و جراحی صورت گرفت. جنگ به کلی غیرانسانی شده بود و بیماریهای واگیر بین اسرا و سربازان کشتار می کرد. مجروحان جبهه ها وضع بسیار اسف انگیزی داشتند. هزاران نفر دانشمندان دول بزرگ شبانه روز تلاش می کردند بتوانند داروهای جدید کشف کرده و وسایل جراحی را تکمیل کنند. ناگهان داروی تازه یی راهی بازار شد به نام «پنی سیلین» که جان میلیونها نفر را نجات داد. پنی سیلین به انواع باکتریها حمله کرده به بیمار سلامتی می بخشید. یک دانشمند انگلیسی به نام الکساندر فلمینگ در سال ۱۹۲۸ تصادفاً پنیسیلین را کشف کرد. ولی ماده اصلی و فعال آن در سال ۱۹۴۰ کشف شد.
برای میلیونها نفر از مجروحان جنگی داروی پنی سیلین یک معجزه بود.
این داروی حیات بخش از مسموم شدن خون دراطراف جراحات عفونی جلوگیری می کرد. یک انستیتوی پزشکی در آلمان نیز شیوه تازه یی برای مبارزه با بیماری تیفوس یافت. ایتالیاییها نیز داروی تازه ضدمالاریا کشف کردند. درکنار کشفیات تازه پزشکی حرفه پرستاری پیشرفت کرد و هزاران نفر به فنون اولیه پزشکی آشنا شدند.
پرستاران در جبهه های جنگ فداکاریهای بی نظیری از خود نشان دادند. بسیاری از آنها بی محابا به میدان جنگ می شتافتند تا به مجروحان خون تزریق کنند.

:: دیدن مطالب جالب پیشین در مورد هیتلر، منتشره در سایت WeAre.ir ::