هنر مدرن، جایی که عناصر حالتی شماتیک از معنای واقعیشان میگیرند و هنرمند بیشتر با علائم ونشانه ها حرف میزند و از رنگ و نور نهایت بهره را می برد تا مخاطب را درگیر کند و نهایتا پیام مورد نظرش را به او القاء کند.

“وانگ زی” هنرمند کره جنوبی، او مجسمه های فوق العاده پیچیده و تک رنگ از بودا را با چرخ دنده ها ی مکانیکی ادغام کرده که فقط قادر به حرکت های تکراری و چرخه ای است.

وانگ قصد دارد آینده غم انگیز تعامل انسان و ماشین را به نمایش بکشد و اینکه پایان این راه علی رغم آنچه که ما فکر میکنیم اسارت ما در دست ماشین است.

و اینکه ماشین آلات تا چه اندازه ما را از خودمان دور کرده. و تنها راه بازگشت به آرامش را بازگشت به دین می داند.

 

هنر مدرن

Arch2o-Mechanical-Enlightenment-Wang-Zi-Won-2

Arch2o-Mechanical-Enlightenment-Wang-Zi-Won-3

Arch2o-Mechanical-Enlightenment-Wang-Zi-Won-4

Arch2o-Mechanical-Enlightenment-Wang-Zi-Won-5

Arch2o-Mechanical-Enlightenment-Wang-Zi-Won-6

Arch2o-Mechanical-Enlightenment-Wang-Zi-Won-7

Arch2o-Mechanical-Enlightenment-Wang-Zi-Won-8