تبلیغات خوب و خلاقانه یک هنر است. هنری که چنان گیرایی دارد که چشم هر بیننده را خیره می کند و در پی آن مفهومی تبلیغی از کار خود را ارائه می دهد. تاکنون مطالب زیادی در این خصوص بیان داشته ایم که چند مورد از انها در ذیل موجود است. در این پست نیز سری جدیدی از تصاویر زیبای تبلیغاتی را جهت خوانندگان همیشگیمان آورده ایم.

  تبلیغ یک نوع سوسک کش که به هر آنجایی که سوسک ها زندگی می کنند وارد می شودتبلیغ بیمه دندان، به چه زیبایی میله های بولینگ را به دندان تشبیه کرده است.

تبلیغ چای ارگانیک (سبز)

خداحافظ نیمکت سلولیتی

مبارزه با سیگار کشیدن، سیگار در قالب یک کیسه بوکس


تبلیغ رختشویخانه

ایده های خلاقانه و با خوش برای شهر های خلاق تر

تبلیغ شیشه پاک کن

مراقبت از دندان ها


هنگام رانندگی نوشیدنی بخصوص الکلی مصرف نکنید

تبلیغات محیطی خلاقانه، هر چیز در اطرافتان هست به خودتان بر می گردد

پرندگان در شهر هستند

پارک آبی

اهمیت بستن کمربند ایمنی

کابوس های شهری، سطل ترسناک

آلودگی هوا ۶۰ هزار نفر از مردم را در سال می کشد

بدون شرح

تبلیغ سرعت بنز کوپه c-350