میدانیم که میل به زیبایی فطری است و انسان فطرتا هرگونه زیبایی را دوست دارد و از دیدن آن لذت می برد، خواه زیبایی تجلی یافته در یک اثر هنری خواه در یک چهره زیبا.
مسئله زیبایی و میل به زیبا بودن در فرزندان آدم همواره وجود داشته است و انسان ها بدنبال راهی برای زیباتر شدن بوده اند. تلاش در تهیه لباس های زیباتر، وسایل زیباتر، لوازم آرایشی بهتر و … موید این مطلب است.
داشتن چهره ای زیبا از عمده مسائلی است که در جامعه کنونی بسیار به آن بها داده می شود و همه بدنبال به خدمت گرفتن تکنولوژی در جهت بهبود زیبایی خود هستند غافل از اینکه این علوم تنها برای کمک به انسان های دردمند توسعه یافته اند. به یقین زیبا بودن هدیه خداوند است اما در بسیاری از موارد این زیبایی حاصل از «هارمونی اعضا» می باشد. جان کلام اینکه برای زیبا بودن نیاز به کمال زیبایی نیست.

آزمایش عملی

اکثر هنرپیشه های معروف جراحی های پلاستیکی را بر روی بدن یا صورت خود انجام داده اند. اما آیا داشتن همه این زیبایی ها در یک فرد او را به زیباترین فرد تبدیل می کند؟
در تصاویر زیر از زیباترین هنرپیشه های مرد و زن برای ایجاد چهره ای در نهایت زیبایی استفاده شده است اما جای تعجب است که زیبایی چهره حاصله که مجموع زیبایی همه آنهاست به زیبایی هیچکدام یک از آنها نیست.

زن ایده آل
مرد ایده آل