موفقیت فرزندان در درس و مدرسه آرزوی هر پدر و مادری است. برخی از معلم خصوصی استفاده کرده و برخی دیگر روش های رادیکال تری را انتخاب می کنند.

یک مادر آمریکایی ساکن نیوتریپولی ایالت پنسیلوانیا راهی ابتکاری را برای برآورده کردن این آرزو در نظر گرفت. وی در ساعات بیکاری با هک کردن سایت مدرسه نمرات آنها را دستکاری کرده و نمره آنها را اصلاح می کرد.کامپیوتر

وی که مدتی نزد رییس ناحیه آموزشی نیوتریپولی کار می کرد توانست به ” پسورد” او دست یافته و به راحتی به سایت مدرسه وارد شود. او در سال ۲۰۱۰ نمره ردی دخترش را تبدیل به قبولی کرد و در فوریه گذشته نیز یک نمره درسی پسرش که چندان خوب نبود را به عالی تغییر داد.

این مادر آمریکایی سرانجام دستگیر و در بازجویی گفت:” می دانستم که کارم خلاف اخلاق بود اما خلاف قانون نبود”. وی سپس با سپردن وثیقه آزاد شد.