عکاسی برخلاف تصور عموم یکی از پرمشقت ترین کارهاست. در زیر برخی از تصاویری عکاسان از فرزندان خود زمانی که در کیف عکاسی در کنار بقیه لوازم حساس دیگر به خواب رفته اند گرفته شده است. اگر شما نیز یک عکاس هستید و از این قبیل عکس ها از فداکاری خود و فرزندانتان دارید با ما به اشتراک بگذارید.

baby-camera-bag-newborn-photography-1__700

baby-camera-bag-newborn-photography-7__700

baby-camera-bag-newborn-photography-8__700

baby-camera-bag-newborn-photography-9__700

baby-camera-bag-newborn-photography-11__700

baby-camera-bag-newborn-photography-13__700

baby-camera-bag-newborn-photography-3__700

baby-camera-bag-newborn-photography-4__700

baby-camera-bag-newborn-photography-5__700

baby-camera-bag-newborn-photography-6__700