شاید بسیاری از زوج هایی که به تازگی صاحب فرزند شده باشند از گریه های بی امان و بدون درمان فرزندشان به ستوه آمده باشند، گریه هایی که هیچ کس و هیچ پزشکی نمی تواند کاری برای بند آمدن شان بکند. مطالع جدیدی در دانشگاه هاروارد نشان می دهد گریه شیرخواران در طول شب در واقع استراتژی است که نوزادان به کار می گیرند تا همه توجه والیدینس را به خود جلب کند. این جلب توجه باعث کاهش خطر تولد یک رقیب برای نوزاد می شود. پرفسور هیک، یکی از محققان این مطالعه، خستگی مادر را بخشی از همین استراتژی می داند چون شیرخوار با خسته کردن مادرش عملا باعث کاهش امکان باروری و کاهش خزر باروری های پی در پی می شود. به این ترتیب نوزاد با گریه های بیشتر مادر را وادار به شیر دهی طولانی تر می کند. نتیجه آن بالا رفتن طول دوران شیردهی است که در آن امکان بارداری وجود ندارد.