یک پدر مهربان چینی هر روز ۱۸ مایل کودک معلول خود را تا مدرسه بر پشت خود می نشاند و حمل می کند. چه زیباست محبت و عشق پدر به فرزند…پاها و دست های این پسر ۱۲ ساله تاب خورده و قادر به راه رفتن نیست. این پدر فداکار هر روز ۵ صبح بیدار می شود و پس از صبحانه دادن به فرزندش او را تا مدرسه می برد و بعد به سر کار خود می رود و در پایان مدرسه دوباره فرزندش را تا خانه به دوش می کشد. این پدر می گوید ” درست است پسرم معلول است اما از نظر هنی بسیار باهوش است و جزء شاگردان ممتاز کلاس است. آرزوی من رفتن او به دانشگاه است.”

کم نیستند از این ایثار و فداکاریها و محبت های پدرانه، سایت وزین www.weare.ir  از تمامی علاقمندن که نمونه ای مستند وطنی از این گونه رفتارهای محبت آمیز و فداکارانه را می دانند دعوت به همکاری می نماید تا گوشه ای از فداکاریهای پدران سرزمین مقدسمان ایران را به تصویر بکشیم.