رییس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران فرمودند: پول زیاد در دست مردم باعث گرانی‌های اخیر شده است.

کاریکاتور/ نقدینگی عامل تورم