یک هنرمند ترکی به نا مسعود کول شروع به نقاشی بر روی اشیاء بسیار کوچک کرده است. این نقاشی ها بر روی کوچکترین بوم جهان، بال پروانه، یک دانه برنج، پر و حتی یک تار مو است. او چند سال پیش با این هنر آشنا شد و شروع به انجام این کار کرده است.وی معتقد است که ” هرکسی می تواند بر روی بوم های بزرگ نقاشی کند، اما تنها چند نفر می توانند بر روی اشیاء کوچک نقاشی کنند و همچنین این ایده می تواند نقاشی را به یاد ماندنی تر کند و استقبال تماشاگران را در پی دارد.” او این نقاشی ها را با چشم غیر مسلح و یک قلم مو به تصویر کشیده است اما ممکن است دیگران برای دیدن تمام جزئیات به ذره بین احتیاج داشته باشند. نمونه ای از کارهای او را در ادامه می بینید.