رویش علف های هرز بر در و دیوار سطح شهر در قالب نقاشی های دیواری زیبا جلوه ای هنرمندانه و زیبا به شهر و محل زندگی ما می دهد. هنر در کالبد هر چیز که وارد شود زیبایی، معنا و عشق را با خود می آورد. بیایید زین پس شهرمان را زیباتر کنیم، زیباتر به اشیاء پیرامونمان بنگریم. هنرمندانه فکر کنیم و هنرمندانه زندگی کنیم. در این پست عکس های زیبا و بعضا متحرک از نقاشی های دیواری که توسط هنرمند گرام مونا کارون (Mona Caron) اجراء شده است را ا هم می بینیم.