۲۱۰ میلیون سال قبل، زمانی که ابر قاره پانگیا شروع به ترک خوردن و تقسیم شدن کرد و پیش از گسترش و تنوع دایناسورها دو گروه از خویشاوندان کروکودیل‌ها به نام فایتوسورها (Phytosaurs) و رایی‌سوکیدها (Rauisuchids) اربابان پانگیا و شکارچیان برتر دوران بودند. به دلیل آنکه این دو شکارچی به طور معمول متعلق به دو قلمرو جداگانه بودند تا پیش از این تصور عمومی بر این بود که آنها هیچ برخوردی با هم نداشته‌اند.

ا

ما این باور با کشف یک استخوان به چالش کشیده شده و تغییر کرده است. «یافتن دندان فایتوسور در استخوان یک رایی‌سوکید بسیار هیجان‌انگیز و عجیب است.» این را دکتر استفان رامهلر از دانشگاه تنسی و عضو تیم کاشف می‌گوید و ادامه می‌دهد: «رایی‌سوکید‌ها بزرگ‌ترین شکارچی در محیط خودشان بودند. اما ما اینجا شواهدی داریم که نشان می‌دهد فایتوسور‌ها که به طور بالقوه کوچک‌تر بودند و در آب زندگی می‌کردند یک رایی‌سوکید بزرگ را شکار کرده و خورده اند.» تجزیه و تحلیل علائم و جاهای دندان روی استخوان رایی‌سوکید نشان می‌دهد این حیوان حداقل دوبار در طول حیاتش توسط فایتسور گاز گرفته شده که بار آخر مرگبار بوده است. فایتوسورها یک گروه منقرض شده از خزندگان نیمه آبزی و درنده کروکودیل‌مانند بودند که در دوره تریاس تکامل یافته و بین ۲ تا ۱۲ متر طول داشتند. رایی‌سوکیدها اما یک گروه متنوع خشکی زی با شباهت ظاهری به دایناسورهای ابتدایی در دوره تریاس بودند که به‌طورمعمول بزرگ‌تر از شش متر طول داشتند.