۱. دل تنها عضوی است که با نگاه لمس می شود.

۲. دل تاری است که وقتی بشکند بهتر می نوازد.

۳. خدا را بخوان تا خدا تو را از خواندنی ها قرار دهد.

۴. غرور از فرشته شیطان،و تواضع از خاک ، انسان می سازد.

۵. گرفتار گناه ، اسیر هر دو عالم است.

۶. حقیقت رنگ کردن مردم عینکی شدن خود است.

۷. زنی که جواهر است از جواهرات برای خویش بت نمی سازد.

۸. چشم دروغگو بیشتر از معمول پلک می زند.

۹. مطالعه یک کتاب تجربه یک زندگیست.

۱۰. لبخند طاق نصرتی بر دروازه دل است

۱۱. کودکان خوبند اگر خلاف کردند بزرگترها را ادب کنید.

۱۲. رابطه ای که با هوس شروع شود، با تنفر خاتمه می یابد.

۱۳. چاله شکست پر است از انسان های تندرو.

۱۴. دوست جدید دنیای جدید است.

۱۵. همه از عشق دم می زنند اما عاشقان در سکوت می میرند.

۱۶. هر کس در هنگام شکست ها نشکند پیروز است.

۱۷. همه انسان ها در شهر خیال خویش اسطوره هایی منحصر به فردند.

۱۸. زندگی ساختنی است نه گذراندنی.

۱۹. جهان بزرگتر از آن است که با کار تو خراب شود با گناه خود را خراب نکن.

۲۰. غرور انهدام است مغرور نباش.

۲۱. ای انسان بمان برای ساختن و نساز برای ماندن.

۲۲. امروز فرصتی است برای جبران دیروز و ساختن فردا.

۲۳. ارزانترین و زیباترین آرایش صورت لبخند است.

۲۴. بقا از آن خداست باور ندارید از گذشتگان بپرسید.

۲۵. کسی که هدف های بزرگ دارد بزرگ می میرد.

۲۶. در میدان عشق قاتل و مقتول محبوب یکدیگرند

جملات ناب