هر عکس یک دنیا داستان، هر عکس یک دنیا پیام و هر عکس یک دنیا خاطره، در زیر سری دوم ناب ترین عکس های تاریخی را با شما خوانندگان همیشگی مجله علمی، تاریخی و سرگرمیwww.weare.ir به نظاره می نشینیم.

والتر لئو (Walter Yeo) یکی از اولین کسانی که تحت عمل جراحی پلاستیک پیشرفته و پیوند پوست قرار گرفت، ۱۹۱۷

پاهای مصنوعی، انگلستان ۱۸۹۰

مادری که فرزندان خود را برای فروش گذاشته است و از شرم صورت خود را قایم کرده است. شیکاگو ۱۹۴۸

افسران هیتلر و دانشجویان جشن کریسمس ۱۹۴۱

شام کریسمس در طول رکود بزرگ: شلغم و کلم

شمپانزه فضانورد پس از یک ماموریت موفقیت آمیز به فضا، ۱۹۶۱

صاحب هتل در حال ریختن اسید به استخر هنگامیکه سیاه پوستان مشغول شنا هستند، ۱۹۶۴

آخرین زندانیان در حال ترک زندان آلکاتراز، ۱۹۶۳

اختصاصی www.WeAre.ir