بیش از یک قرن از خلق جمله معروف “یک عکس ارزش هزاران کلمه را دارد ” می گذرد.  ( سال ۱۹۱۱ سردبیر روزنامه آمریکایی به نام آرتور بریسبان (Arthur Brisbane) ). هنوز که هنوز است این جمله طراوت و عمق معنای خود را حفظ نموده است. اما عکس های تاریخی از یک منظر گاهی یک عکس بیش از هر داستانی تاریخ را به تصویر می کشاند. در زیر سری اول ناب ترین عکس های تاریخی که امید است در پرتو آن گوشه ای از حقایق تاریخی را بشکافد به خوانندگان همیشگی مجله علمی، تاریخی و سرگرمیwww.weare.ir تقدیم می نماییم.

زنی با کالسکه مقاوم در برابرگاز ، انگلستان، ۱۹۳۸

باز کردن بسته بندی سر مجسمه آزادی، آمریکا ۱۸۸۵

حیوانات به عنوان بخشی از درمان مورد استفاده قرار گرفتند، ۱۹۵۶

تست جلیقه های ضد گلوله جدید، ۱۹۲۳

چارلی چاپلین در سن ۲۷ سالگی، ۱۹۱۶

کرگدن سیرک در حال کشیدن ارابه، ۱۹۲۴

زن ۱۰۶ ساله ارمنی در حال نگهبانی از خانه، ۱۹۹۰

قفس برای نوزادن جهت اطمینان از حصول آفتاب و هوای تازه برای آنها در خانه های آپارتمانی، ۱۹۳۷

آقای رونالد مک دونالد (Ronald McDonald) اصلی، ۱۹۶۳

ساخت دیوار برلین ۱۹۶۱