تاکنون درباره میزهای آشپزخانه چوبی و بتونی بسیار شنیده و دیده اید اما آیا تاکنون میزی از جنس سکه  را دیده اید؟ بسیاری از ما به دنبال تغییراتی در محیط منزل خود هستیم. می توان این کار را با جمع آوری سکه های قدیمی انجام داد و یک آشپزخانه منحصر به فرد را برای خود ساخت. برای این کار ابتدا یک میز آشپزخانه چوب معمولی بسازید. سکه های خود را درون سرکه و نمک قرار دهید و سپس درون جوش شیرین قرار دهید تا درخشان و براق شوند. گام اصلی در این کار چسپاندن سکه ها است، مقدار زیادی چسپ را بر روی میز چوبی قرار دهید و سکه ها را مانند نمونه یا به هر طرحی که مایل هستید بر روی میز بچسپانید، سپس بر روی سکه ها شیشه ای کلفت قرار دهید. به همین راحتی یک میز منحصر به فرد ساخته اید که هنر دست شماست، از آن لذت ببرید.