رین نیوز : میریندا در مراسم انتخابی زیباترین دختران نابینا جهان در مکزیک در سال ۲۰۱۱ که اولین سال برگزاری زیباترین دختران نابینا جهان بود به عنوان زیباترین و برترین دختر نابینا جهان لقب گرفت. وی در گفتگو با شبکه نویستان مکزیک اعلام کرد که بزرگترین آرزوی وی این بود که روزی برای دختران نابینا هم مراسم برترین و زیباترین دختر نابینا جهان را بگیرند. اما وی هیچگاه فکر نمیکرد که به عنوان زیباترین دختر نابینا جهان انتخاب شود.

میراندا زیباترین دختر نابینا 2011