این یک تصویر ترکیبی از میدان استقلال کیف قبل از شورش های اخیر و عکس گرفته شده در ۱۹ فوریه ۲۰۱۴ در خبرگزاری رویترز می باشد.

برداشت آزاد…