این تصاویر بسیار زیبا بخشی از غار سه پل در لبنان می باشد. سنگ های آهکی این مکان زیبا در طی میلیون ها سال توسط آب ذوب شده از برف شکافته شده اند و این مکان به غایت زیبا را خلق کرده اند. در فصل تابستان با ذوب شدن برف های زمستانی این غار زیبا تبدیل به آبشاری زیباتر می گردد و منظره ای را خلق می کنند که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند.

Image credits: missakassim

Image credits: Nicki Hill

Image credits:  Lightreaver

Image credits: Institut français du Proche

Image credits: Serge Melki

Image credits: Loai El Nomeiry