عکس عاشقانه دختر

ساکت نشستی و من عاشقت شدم
موهاتو بستی و من عاشقت شدم

وقتی نبودی و عاشق نبودم و
حالا که هستی و … من عاشقت شدم

وقتی نگاه کنی، دیوونه می‏شم و
موهاتو وا کنی… دیوونه می‏شم و

می‏میرم و به‏جاش، من عاشقت شدم
دلواپسم نباش… من عاشقت شدم