ایران با ۲۱ مکان تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو و هزاران منطقه ی تاریخ و طبیعی یکی از کشورهاییست که در لیست آرزوی هر گردشگری در جهان قرار دارد. اگر گردشگران خارجی را فاکتور بگیریم که چرا به ایران سفر نمی کنند؟ یا از سفرهای مذهبی…

سوال اینجاست که ما ایرانی ها خودمان چرا گردشگری در کشورهایی مثل ترکیه و تاجیکستان را به ایران ترجیح می دهیم.

بگذریم…

اگر دوست دارید در یک هوای دلنشین از خارق العاده ترین بناهای تاریخی جهان حیرت کنید… چرا به شیراز سفر نمی کنید؟

توریست ایرانی