استفاده از رنگ برای جلوه دادن به ساختمان یکی از کم هزینه ترین و راحتترین راهها برای جلوه دادن به ساختمان است. در این نوع از نما همه چیز به خلاقیت طراح و توانایی و آگاهی او نسبت به روانشناسی رنگ ها دارد و اینکه او چه رنگی را در کنار چه رنگ و یا حجمی قرار می دهد. فوق العاده کم خرج و کم عمر است اما در عین حال رنگ ها می توانند به سرعت حس ها و مفهوم ها را القا کنند و یا به درک مفهوم بنا سرعت ببخشند.

نور هم تمام توانایی های رنگ را دارد، و همچنین می تواند با تاریکی و سایه ها تضاد ایجاد کند، متحرک باشد، به آسانی تغییر کند و یا محو شود. بعلاوه ی یک نقطه ضعف بزرگ، دیده نشدن در روز.

البته استفاده از رنگ و نور در نمای بیرونی باید بسیار محتاطانه و هوشیارانه باشد . چون با انتخاب رنگ نا مناسب و یا استفاده ی نا به جا از آن ممکن است حس بدی را به بیننده القا کند و تمام بافته های معمار را در چند ثانیه پنبه کند.

معمولا عکاسان از برج ها و ساختمان های بلند به قواعد معماری در مورد دید بنا آگاهی دارند و به خوبی آنها را رعایت می کنند.اما عکاسانی هم هستند که قانون ها را یاد می گیرند تا بتوانند آنها را بشکنند.

در زیر عکس هایی را می بینید که از زاویه ی بسیار نزدیک به  ساختمان گرفته شده، زاویه ای که معمولا ترس و تشویش را القا می کنند و حتی معماران برای اینکه بیننده از آن زاویه ساختمان را نبینند در مسیر آنها دید شکن قرار می دهند تا ساختمان از آن زاویه دیده نشود، اما در این عکس ها با در نظر گرفتن معجزه ی رنگ و نور، و استفاده از خلاقیت عکاسانه در بالاترین سطح، کوچکترین اثری از ترس، تشویش و یا نا همگونی دیده نمی شود. و در عین حال عکس ها حالتی رویایی و زیبا را به خود گرفته اند.

 

اثر رنگ و نور

Arch-2o-Low-Angle-Shot-Block-Architecture-Peter-Stewart-2

Arch-2o-Low-Angle-Shot-Block-Architecture-Peter-Stewart-3

Arch-2o-Low-Angle-Shot-Block-Architecture-Peter-Stewart-4

Arch-2o-Low-Angle-Shot-Block-Architecture-Peter-Stewart-5

Arch-2o-Low-Angle-Shot-Block-Architecture-Peter-Stewart-6

Arch-2o-Low-Angle-Shot-Block-Architecture-Peter-Stewart-9

Arch-2o-Low-Angle-Shot-Block-Architecture-Peter-Stewart-10

Arch-2o-Low-Angle-Shot-Block-Architecture-Peter-Stewart-11

Arch-2o-Low-Angle-Shot-Block-Architecture-Peter-Stewart-12

Arch-2o-Low-Angle-Shot-Block-Architecture-Peter-Stewart-14

Arch-2o-Low-Angle-Shot-Block-Architecture-Peter-Stewart-16

Arch-2o-Low-Angle-Shot-Block-Architecture-Peter-Stewart-71

Arch-2o-Low-Angle-Shot-Block-Architecture-Peter-Stewart-81

Arch-2o-Low-Angle-Shot-Block-Architecture-Peter-Stewart-131

Arch-2o-Low-Angle-Shot-Block-Architecture-Peter-Stewart-151