خواننده عزیز سایت WeAre.ir حتما مطالب گذشته در مورد مظرات سیگار را به یاد دارید. اگر خیر خوب الان ببینید:

امروز به بررسی چندین آمار وحشتناک وضعیت مصرف سیگار در جهان می پردازیم. جالب است بدانید که:

  • ۱.۳۵ میلیارد نفر در جهان سیگار می کشند. یعنی به ازای هر ۵ نفر، یک نفر سیگاری است.
از هز 5 نفر یک نفر سیگار می کشد
  • در آمریکا ۲۵% دانشجویان سیگار مصرف می کنند. یعنی به ازای هر ۴ نفر، یک نفر سیگار می کشد.
دانشجوی سیگاری
  • ۵ میلیون از مرگ و میرهای هر ساله در جهان بخاطر مصرف سیگار بوده است. که از این میان ۴۴۳۰۰۰ نفر سهم آمریکا بوده است.
  • تخمین زده می شود که ۴۹۰۰۰ مرگ نیز بخاطر تنها استنشاق بوی سیگار بوده است. (خود فرد سیگاری نبوده است بلکه تنها بوی آن را استنشاق کرده است)
عوارض سیگار برای کسی که بوی آن را استنشاق می کند
  • مصرف سیگار در آمریکا سالانه بیش از ۱۹۳ میلیارد دلار گردش مالی ایجاد می کند.

۹۷ میلیارد دلار تولیدات سیگار + ۹۶ میلیارد دلار هزینه درمان = ۱۹۳ میلیارد دلار

  • از هر ۱۰۰ نفری که برای ترک سیگار تلاش می کنند تنها ۵ نفر موفق می شوند.
  • امید به زندگی در انسانهای معمول ۷۸ سال و در انسانهای سیگاری ۶۴ سال برآورد شده است. (در آمریکا)

بررسی وضعیت برخورد دولت ها در قبال مصرف دخانیات

وضعیت برخورد دولت ها در قبال مصرف دخانیات