تصور قدم زدن بر فراز  درختان در یک جنگل زیبا، بسیار رویایی می باشد. در تصاویری که در  زیر می بینید این مهم محقق شده است. این سایبان گردشگاهی اجازه می دهد تا شما بالاتر از درختان در کیپ تاون (Cape Town) قدم بردارید. دیدن پرندگان و میمون ها از نزدیک شوقی وصف ناپذیر دارد. این مسیر گردشگری زیبا به آرامی و مار وار در طول نوک درختان در باغ گیاه شناسی ملی Kirstenbosch در آفریقای جنوبی گسترده شده است. حداکثر ارتفاع آن ۱۲ متر از زمین می باشد و تنها دو بار در طول مسیر خود با زمین لمس دارد. این مسیر گردشگری ۴۲۷ فوت طول دارد و همیشه باز است و شامل هیچ هزینه اضافی نمی باشد.