برای مسافرت های خارجی یک گزینه مهم صحبت کردن است. اینکه بتوانید با مردم محلی آنجا ارتباط کلامی برقرار کرده و سفری بدون دغدغه را داشته باشید. تی شرتی که در ادامه معرفی می کنیم در واقع حاصل خلاقیت یک سرباز آمریکایی در جنگ افغانستان است. این سرباز  و گروهش به مدت دو هفته در مکانی در قندهار گیر می افتند و جیره غذایی آنها رو به پایان بوده است، آنها زبان مردم آن منطقه را نمی دانستند و بومیان آنجا نیز با زبان انگلیسی آشنایی نداشته اند، تا اینکه بلاخره آنها از راه نقاشی بر روی کاغذ توانستند با یک سرباز محلی ارتباط کلامی برقرار کنند و آن سرباز در تهیه غذا به آنها کمک کرد. این ماجرا باعث شد تا بعد از بازگشت این سرباز به وطنش یک پیراهنی را با ۴۰ آیکون جهانی طراحی کند تا در سفرهایی که نمی توانیم با سخن گفتن نیازهای خود را برطرف کنیم از این علایم کمک بگیریم. یک ایده بسیار خلاقانه و کارآمد.

travel-shirt-iconspeak-world-1

travel-shirt-iconspeak-world-2

travel-shirt-iconspeak-world-4

travel-shirt-iconspeak-world-5

travel-shirt-iconspeak-world-11

travel-shirt-iconspeak-world-12

travel-shirt-iconspeak-world-13

travel-shirt-iconspeak-world-14

travel-shirt-iconspeak-world-15