این تصویر کاپیتان هوشنگ شهبازیست،مردی که با بال بسته پرواز کردن را به همه آموخت.
پرواز کردن با هواپیماهای بوئینگ ۷۲۷ که بین سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ به ایران ایر واصل شده اند و سنشان از بیش از ۶۵% ایرانیان بیشتر است به خودی خود کاری دشوار است و از آن سختتر کنترل در شرایط دشوار و بحرانی این هواپیماهای تحریم شده است که شرکت سازنده از دادن تجهیزات یدکی به ایران ایر به هر دلیلی خودداری میکند .


شرح ماجرا:
خلبان هواپیمای بویینگ ۷۲۷ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مسیر مسکو-تهران که قرار بود درساعت ۱۵:۲۰ درفرودگاه امام فرود آید هنگام باز کردن ارابه های فرود، متوجه مشکل در چرخ جلوی هواپیما شد . بعد از هماهنگی های لازم سرانجام هواپیما با مهیا شدن شرایط فرود در فرودگاه مهرآباد تهران وهمکاری مسوولان فرودگاه ،با تسلط وتبحر خلبان کاپیتان هوشنگ شهبازی ، درساعت ۱۶:۰۰ به سلامت درباند فرودگاه مهرآباد فرود آمد. این هواپیمادارای ۹۴ مسافرو ۱۹ خدمه پرواز بوده که همگی بعد از فرود ،هواپیما را به سلامت ترک نمودند.