مرد بی حوصله در فروشگاه

مطالعه ۲۰۰۰ نفر در انگلستان نشان داد که از هر ۱۰ مرد، ۸ نفر آنها بعد از مدت کوتاهی از خرید خسته می شود. در این نمونه مردها بعنوان همراه در نظر گرفته شده اند، یعنی مرد به همراه همسر و یا دوست دخترش برای خرید رفته است. همچنین ۴۵ درصد از این مردها اعتراف کردند که سعی می کنند از همراهی همسرشان برای خرید اجتناب کنند و بدنبال فرصتی برای رهایی از آن هستند.
در این بررسی صورت گرفته، میانگین ۲۶ دقیقه برای مردان و ۲ ساعت برای زنان محاسبه شد. بدین معنی که مردها بعد از ۲۶ دقیق همراهی همسر خود برای خرید خسته می شوند، در حالی که این متوسط برای زنان ۲ ساعت بوده است.این مورد جمله معروف «خرید برای زنان یک سرگرمی است» را تایید می کند.

آیا مرد شما نیز جزء همان ۸ نفر غالب است یا جزء ۲ نفر باقیمانده؟